Úvod > Ponuka práce > Chemický priemysel

Chemický priemysel - Bratislavský región - informačný portál

Technológ- Job Manager

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Chemický priemysel
 • Bratislava
Dátum pridania: 17.3.2018

Chemik

analytická chémia , Žiadosť, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely evidovania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie, pošlite poštou na adresu ZsVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, alebo e-mailom na adresu kristina.melusova@zsvs.sk do ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Chemický priemysel
 • Bratislava
Dátum pridania: 9.3.2018

Account manager pre potravinársky priemysel

, http://www.lmcg2.com/pd/1272908302?rps=183&source=10&exportID=0

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Chemický priemysel
 • Bratislava
Dátum pridania: 4.3.2018

Hlavný radca - analytik (Ref. č.: VK/2018/1165)

chemická technológia alebo aplikovaná chémia alebo prírodné vedy so špecializáciou analytická chémia alebo organická chémia , Zoznam požadovaných dokumentov: a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná) b. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Chemický priemysel
 • Bratislava
Dátum pridania: 3.3.2018

Chemický konzultant

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Chemický priemysel
 • Bratislava
Dátum pridania: 24.2.2018

Technický pracovník / Chemik

Chemické

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Chemický priemysel
 • Bratislava
Dátum pridania: 23.2.2018

Vedecko-výskumný pracovník pre oblasť kvality vôd

Hydrochémia, geochémia, hydrogeológia, chémia, hydrológia, chemická technológia, vodárenstvo, environmentálna chémia, inžinierska geológia , V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, pošlite prosím štruktúrovaný životopis na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Kontaktovať budeme len vybraných ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Chemický priemysel
 • Bratislava
Dátum pridania: 14.2.2018

Materiálový inžinier

, Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom a súhlasom so spracovávaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. pre účely výberových konaní a evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie zasielajte na kariera@gadrilling.com.

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Chemický priemysel
 • Bratislava
Dátum pridania: 13.2.2018

Samostatný odborník pre KO

technického charakteru - chemik

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Chemický priemysel
 • Bratislava
Dátum pridania: 6.2.2018

Laborant

Chemického smeru , Ak Vás tento inzerát zaujal, prosím, prihláste sa priamo, zaslaním svojho životopisu kontaktnej osobe, pani Janoštiaková Mária na nasledovnú e-mailovú adresu: Maria.Janostiakova@vurup.sk

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Chemický priemysel
 • Bratislava
Dátum pridania: 2.2.2018

Špecialista kvality - junior

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Chemický priemysel
 • Bratislavský kraj
Dátum pridania: 22.1.2018

Chemik

chémia, technológia , Prosíme uchádzačov o zamestnanie, aby poslali životopis v slovenskom jazyku spolu s motivačným listom v slovenskom jazyku a telefonickým kontaktom.

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Chemický priemysel
 • Bratislavský kraj
Dátum pridania: 22.1.2018

Manažér kvality

chemické , Životopisy zasielajte e-mailom alebo na adresu sídla spoločnosti. Budeme kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky. Vopred sa ospravedlňujeme uchádzačom ktorých neoslovíme, ich materiály budú v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov skartované.

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Chemický priemysel
 • Bratislavský kraj
Dátum pridania: 17.1.2018

Chemik - operátor

technický odbor (chémia, strojárstvo, elektro, AMR) alebo gymnázium

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Chemický priemysel
 • Bratislava
Dátum pridania: 8.12.2017

Obchodno-technický zástupca

Chémia, technológie úpravy vôd, čistenie a čistiarne odpadových vôd , Zamestnanec bude zabezpečovať najmä akvizičnú činnosť resp. identifikáciu a získavanie zákazníkov pre predaj chemikálií, technológií a služieb v oblasti priemyselných vôd, starostlivosť o zákazníkov dodávateľa, zhromažďovanie ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Chemický priemysel
 • Bratislava
Dátum pridania: 23.11.2017

Operátor chemickej výroby

technické, strojnícke, elektrotechnické , Záujemcovia - registrujte sa cez prihlasovací formulár na stránke: www.slovnaft.sk/operator

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Chemický priemysel
 • Bratislava
Dátum pridania: 9.11.2017

Chemik - operátor

technický odbor (chémia, strojárstvo, elektro, AMR) alebo gymnázium

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Chemický priemysel
 • Bratislava
Dátum pridania: 4.11.2017

Technológ/stavebný inžinier junior

, http://www.lmcg2.com/pd/1241049445?rps=183&source=10&exportID=0

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Chemický priemysel
 • Bratislava
Dátum pridania: 18.10.2017

Zmenový laborant/ka

chemické, potravinárska chémia , Uchádzač o danú pozíciu musí mať platný zdravotný preukaz zamestnanca v potravinárstve Svoje životopisy posielajte mailom na adresu sevcikova@mccarter.sk. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí budú spĺňať požiadavky, ostatným ďakujeme za prejavený záujem.

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Chemický priemysel
 • Bratislavský kraj
Dátum pridania: 5.10.2017

Samostatný laborant

poľnohospodárske

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Chemický priemysel
 • Bratislava
Dátum pridania: 30.9.2017