Úvod > Ponuka práce > Štátna správa, samospráva

Štátna správa, samospráva - Bratislavský región - informačný portál

Hlavný štátny radca - odborník, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby (Ref. č.: VK_2018_3686)

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 11.6.2018

Hlavný radca (Ref. č.: VK/2018/3559)

, Zoznam požadovaných dokladov: a. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania b. Profesijný štruktúrovaný životopis c. Motivačný list d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania Dátum podania žiadosti o ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 9.6.2018

Samostatný radca - kontrolór (Daňový úrad Bratislava)

, Pre bližšie informácie a prihlásenie sa do výberového konania navštívte, prosím, register výberových konaní: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/7541 Číslo výberového konania: VK/2018/3740 PRIHLASOVANIE UCHÁDZAČOV DO VÝBEROVÉHO KONANIA VÝHRADNE PROSTREDNÍCTVOM REGISTRA ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 9.6.2018

Referent oddelenia pozemných komunikácií

dopravné inžinierstvo , Požiadavky na zamestnanca: - Dobrá znalosť zákona o pozemných komunikáciách (zákon č. 135/1961.Zb.) - Znalosť vyhlášky ktorou sa vykonáva cestný zákon (vyhl.č . 35/1984 Zb.) - Vodičský preukaz Požadovaná prax: Minimálne 3 roky praxe, výhodou je prax v dopravnom inžinierstve ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 5.6.2018

Hlavný štátny radca - Kancelária úradu - vonkajšie výberové konanie (Ref. č.: VK/2018/3432)

, Dátum vyhlásenia výberového konania: 28.05.2018. Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 19.06.2018. Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 3.6.2018

Odborný pracovník pre hudbu a spev (Ref. č.: 1/2018)

hudobné vzdelanie – umelecké, humanitné, alebo spoločenské vedy

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 1.6.2018

Dátový špecialista - hlavný štátny radca (Ref. č.: VK/2018/3569)

, Profil uchádzača: Predpoklady: - vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu - ovládanie štátneho jazyka - bezúhonnosť Zoznam právnych predpisov, prípadne okruh oblastí, ktorých znalosť bude u uchádzačov overovaná v rámci výberového konania: - zákon ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 1.6.2018

Referent predaja

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 28.5.2018

Štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci odboru (ref.č.: VK/2018/3410)

, Profil uchádzača Predpoklady: vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: áno Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 26.5.2018

Hlavný radca

, V súlade so zákonom č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov: uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďaľšími požadovanými dokumentami: - v listinnej podobe, v tomto prípade je potrebné aby uchádzač uviedol v žiadosti na obálku ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 26.5.2018

Hlavný radca (Ref. č.: VK/2018/3367)

, Informácia o výberovom konaní je zverejnená na portáli www.slovensko.sk Identifikátor výberového konania VK/2018/3367 Služobný úrad Dopravný úrad Sídlo služobného úradu Letisko M. R. Štefánika . Bratislava - mestská časť Ružinov 82305 Druh výberoveho konania vonkajšie výberové konanie ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 25.5.2018

Hlavný radca (Ref. č.: VK/2018/3372)

, Informácia o výberovom konaní je zverejnená na portáli www.slovensko.sk v nasledovnom znení: dentifikátor výberového konania VK/2018/3372 Služobný úrad Dopravný úrad Sídlo služobného úradu Letisko M. R. Štefánika . Bratislava - mestská časť Ružinov 82305 Druh výberoveho konania vonkajšie ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 25.5.2018

Hlavný radca - referát právnej analýzy obsahu podnetu 2, odbor ochrany základných práv a slobôd (ref. č.: VK/2018/3005)

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 20.5.2018

Štátny radca - referát spätnej analýzy vybraných prípadov a tvorby metodiky, odbor ochrany základných práv a slobôd (ref. č.: VK/2018/3010)

právo , Pravidelné miesto výkonu štátnej služby Kancelária verejného ochrancu práv, Grösslingová 2461/35, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto Profil uchádzača Predpoklady vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 20.5.2018

Hlavný radca - referát kontroly, sťažností a petícií (ref. č.: VK/2018/3065)

právo alebo ekonómia , Profil uchádzača Predpoklady: vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: nie Požiadavky Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 20.5.2018

Odborný referent finančného oddelenia

ekonomika , V prípade, že máte záujem o túto pozíciu, kliknite na „Poslať spoločnosti životopis", vyplňte prihlasovací formulár a pripojte životopis a motivačný list. Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem pracovať v našej mestskej časti. Po starostlivom posúdení životopisov budeme ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 20.5.2018

Štátny radca - odbor štátneho dohľadu (Ref. č.: VK/2018/2763)

činnosti vyžadujú znalosti z odboru elektronických komunikácií , Podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania VK/2018/2763 spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi je do 10.5.2018 cez ústredný portál verejných služieb Slovensko.sk https://open.slovensko.sk/vk ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 7.5.2018

Štátny radca odboru technickej regulácie (Ref. č.: VK/2018/2940)

5.02.15 Telekomunikácie a príbuzné odbory 9.02.04 Počítačové inžinierstvo, 9.02.06 Informačné systémy, 5.02.13 Elektronika, 5.02.09 Elektrotechnika a 5.02.14 Automatizácia. , Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania VK/2018/2940 spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi je do ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 5.5.2018

Hlavný štátny radca - útvar Vnútornej kontroly - štátnozamestnanecké miesto (Ref. č.: VK/2018/2912)

, Dátum vyhlásenia výberového konania: 02.05.2018. Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 30.05.2018. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni služobného úradu alebo dátum doručenia žiadosti ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 4.5.2018

Štátny radca

, Zoznam požadovaných dokladov: a. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania b. Profesijný štruktúrovaný životopis c. Motivačný list d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania Dátum podania žiadosti o ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 1.5.2018