Úvod > Ponuka práce > Štátna správa, samospráva

Štátna správa, samospráva - Bratislavský región - informačný portál

Hlavný radca (Ref. č.: VK/2018/4863)

, Identifikátor výberového konania VK/2018/4863 Služobný úrad Dopravný úrad Sídlo služobného úradu Letisko M. R. Štefánika . Bratislava - mestská časť Ružinov 82305 Druh výberového konania vonkajšie výberové konanie Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 27.7.2018

Referent oddelenia auditu

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa sociálneho, ekonomického, príp. právnického smeru , - znalosť legislatívy v oblasti sociálnych služieb, finančnej kontroly a auditu; - trestná bezúhonnosť Druh pracovného pomeru: na dobu určitú na 1 rok s možným predĺžením na dobu neurčitú Minimálne 3 roky praxe ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 24.7.2018

Odborný referent verejného obstarávania

ekonomické alebo právne , Vzhľadom k veľkému počtu uchádzačov, budeme odpovedať len vybraným kandidátom, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor k nám do spoločnosti.

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 22.7.2018

Štátny radca, odbor správnych konaní

, Žiadosti spolu s pracovným životopisom zasielajte e-mailom na uvedenú adresu s referenčným označením: Štátny radca, odbor správnych konaní. Ďakujeme všetkým kandidátom za prejavený záujem pracovať v našej organizácii, avšak iba vybraní kandidáti, ktorí spĺňajú všetky stanovené kritériá budú ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 22.7.2018

Hlavný štátny radca - koordinátor štátneho odborného dozoru (Ref. č.: VK/2018/4524)

Právo , Výberové konanie je vyhlásené na stránke www.slovensko.sk pod číslom: VK/2018/4524. Prihlasovanie do výberového konania je možné iba na základe podmienok určených vo vyhlásenom VK/2018/4524. Výberové konanie je do dočasnej štátnej služby, na zastupovanie štátneho ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 22.7.2018

Pracovník/čka do denného centra seniorov (organizačno -administratívny pracovník) skrátený úväzok

, Bližšie informácie: 02/49253377 Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom * zaslať do 31.07.2018 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek , Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3 alebo ...

 • Pracovný pomer: Živnosť
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 22.7.2018

Odborný radca - kontrolór (Daňový úrad Bratislava, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 2)

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 22.7.2018

Odborný radca - kontrolór (Daňový úrad Bratislava, odbor kontroly, oddelenie daňovej kontroly 7)

, Pre bližšie informácie a prihlásenie sa do výberového konania navštívte, prosím, register výberových konaní: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/9500 Číslo výberového konania: VK/2018/4556 PRIHLASOVANIE UCHÁDZAČOV DO VÝBEROVÉHO KONANIA VÝHRADNE PROSTREDNÍCTVOM REGISTRA ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 22.7.2018

Štátny radca - vedúci oddelenia (Ref. č.: VK/2018/4684)

, Zoznam požadovaných dokladov: a. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania b. Profesijný štruktúrovaný životopis c. Motivačný list d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania Dátum podania žiadosti o ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 22.7.2018

Odborný radca (Ref. č.: VK/2018/4734)

, Identifikátor výberového konania VK/2018/4734 Služobný úrad Dopravný úrad Sídlo služobného úradu Letisko M. R. Štefánika . Bratislava - mestská časť Ružinov 82305 Druh výberového konania vonkajšie výberové konanie Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 22.7.2018

Asistentka

obchodná akadémia a pod. , Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Za pochopenie ďakujeme.

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 22.7.2018

Referent Oddelenia riadenia projektov - projektový manažér INTERREG SK-AT

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 22.7.2018

Hlavný radca - referát kontroly, sťažností a petícií (ref. č.: VK/2018/4240)

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 7.7.2018

Vedúci odboru územného plánu, regionálneho rozvoja a dopravy

, Zoznam požadovaných dokladov: • prihláška do výberového konania s označením „Výberové konanie vedúci odboru životného prostredia MČ Bratislava-Ružinov“ • overené kópie dokladov o vzdelaní • profesijný životopis • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace • písomný súhlas so spracovaním ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 5.1.2018

Odborný referent pre oblasť skúšobníctva

, Pre zaradenie do výberového konania je potrebné sa prihlásiť cez portál www.slovensko.sk. Bližšie informácie na: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/3856

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 5.1.2018

Štátny radca v odbore legislatívy

Právo , Pre zaradenie do výberového konania je potrebné sa prihlásiť cez portál www.slovensko. sk. Bližšie informácie na: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/3855

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 5.1.2018

Referent odboru zdravotníctva ( oddelenie farmácie) a farmaceut

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 3.1.2018

Štátny radca (Ref. č.: VK/2017/3530)

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 20.12.2017

Hlavný štátny radca v odbore mediálneho práva a audiovízie v sekcii médií, audiovízie a autorského práva - vonkajšie VK - zastupovanie počas MD, RD.

, Plné znenie výberového konania nájdete na stránke https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/3387. Dôležité upozornenie! Na prihlásenie do výberového konania nestačí zaslať životopis, treba si pozorne prečítať celé zadanie výberového konania.

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 9.12.2017

Referent pre verejné obstarávanie

ekonomický. právny, technický , Žiadosť o prijatie a životopis zasielajte na jurcovicova@snm.sk. V žiadosti je potrebné vyjadriť súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania. V prípade, že Vás v priebehu nasledujúcich dní nebudeme kontaktovať, bol oslovený iný kandidát, ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 9.12.2017