Úvod > Ponuka práce > Štátna správa, samospráva

Štátna správa, samospráva - Bratislavský región - informačný portál

Hlavný radca (Ref. č.: VK/2018/4863)

, Identifikátor výberového konania VK/2018/4863 Služobný úrad Dopravný úrad Sídlo služobného úradu Letisko M. R. Štefánika . Bratislava - mestská časť Ružinov 82305 Druh výberového konania vonkajšie výberové konanie Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 27.7.2018

Referent oddelenia auditu

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa sociálneho, ekonomického, príp. právnického smeru , - znalosť legislatívy v oblasti sociálnych služieb, finančnej kontroly a auditu; - trestná bezúhonnosť Druh pracovného pomeru: na dobu určitú na 1 rok s možným predĺžením na dobu neurčitú Minimálne 3 roky praxe ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 24.7.2018

Odborný referent verejného obstarávania

ekonomické alebo právne , Vzhľadom k veľkému počtu uchádzačov, budeme odpovedať len vybraným kandidátom, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor k nám do spoločnosti.

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 22.7.2018

Štátny radca, odbor správnych konaní

, Žiadosti spolu s pracovným životopisom zasielajte e-mailom na uvedenú adresu s referenčným označením: Štátny radca, odbor správnych konaní. Ďakujeme všetkým kandidátom za prejavený záujem pracovať v našej organizácii, avšak iba vybraní kandidáti, ktorí spĺňajú všetky stanovené kritériá budú ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 22.7.2018

Hlavný štátny radca - koordinátor štátneho odborného dozoru (Ref. č.: VK/2018/4524)

Právo , Výberové konanie je vyhlásené na stránke www.slovensko.sk pod číslom: VK/2018/4524. Prihlasovanie do výberového konania je možné iba na základe podmienok určených vo vyhlásenom VK/2018/4524. Výberové konanie je do dočasnej štátnej služby, na zastupovanie štátneho ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 22.7.2018

Pracovník/čka do denného centra seniorov (organizačno -administratívny pracovník) skrátený úväzok

, Bližšie informácie: 02/49253377 Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom * zaslať do 31.07.2018 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek , Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3 alebo ...

 • Pracovný pomer: Živnosť
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 22.7.2018

Odborný radca - kontrolór (Daňový úrad Bratislava, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 2)

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 22.7.2018

Odborný radca - kontrolór (Daňový úrad Bratislava, odbor kontroly, oddelenie daňovej kontroly 7)

, Pre bližšie informácie a prihlásenie sa do výberového konania navštívte, prosím, register výberových konaní: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/9500 Číslo výberového konania: VK/2018/4556 PRIHLASOVANIE UCHÁDZAČOV DO VÝBEROVÉHO KONANIA VÝHRADNE PROSTREDNÍCTVOM REGISTRA ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 22.7.2018

Štátny radca - vedúci oddelenia (Ref. č.: VK/2018/4684)

, Zoznam požadovaných dokladov: a. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania b. Profesijný štruktúrovaný životopis c. Motivačný list d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania Dátum podania žiadosti o ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 22.7.2018

Odborný radca (Ref. č.: VK/2018/4734)

, Identifikátor výberového konania VK/2018/4734 Služobný úrad Dopravný úrad Sídlo služobného úradu Letisko M. R. Štefánika . Bratislava - mestská časť Ružinov 82305 Druh výberového konania vonkajšie výberové konanie Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 22.7.2018

Asistentka

obchodná akadémia a pod. , Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Za pochopenie ďakujeme.

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 22.7.2018

Referent Oddelenia riadenia projektov - projektový manažér INTERREG SK-AT

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 22.7.2018

Hlavný radca - referát kontroly, sťažností a petícií (ref. č.: VK/2018/4240)

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 7.7.2018

Hlavný štátny radca - odborník, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby (Ref. č.: VK_2018_3686)

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 11.6.2018

Hlavný radca (Ref. č.: VK/2018/3559)

, Zoznam požadovaných dokladov: a. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania b. Profesijný štruktúrovaný životopis c. Motivačný list d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania Dátum podania žiadosti o ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 9.6.2018

Samostatný radca - kontrolór (Daňový úrad Bratislava)

, Pre bližšie informácie a prihlásenie sa do výberového konania navštívte, prosím, register výberových konaní: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/7541 Číslo výberového konania: VK/2018/3740 PRIHLASOVANIE UCHÁDZAČOV DO VÝBEROVÉHO KONANIA VÝHRADNE PROSTREDNÍCTVOM REGISTRA ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 9.6.2018

Referent oddelenia pozemných komunikácií

dopravné inžinierstvo , Požiadavky na zamestnanca: - Dobrá znalosť zákona o pozemných komunikáciách (zákon č. 135/1961.Zb.) - Znalosť vyhlášky ktorou sa vykonáva cestný zákon (vyhl.č . 35/1984 Zb.) - Vodičský preukaz Požadovaná prax: Minimálne 3 roky praxe, výhodou je prax v dopravnom inžinierstve ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 5.6.2018

Hlavný štátny radca - Kancelária úradu - vonkajšie výberové konanie (Ref. č.: VK/2018/3432)

, Dátum vyhlásenia výberového konania: 28.05.2018. Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 19.06.2018. Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 3.6.2018

Odborný pracovník pre hudbu a spev (Ref. č.: 1/2018)

hudobné vzdelanie – umelecké, humanitné, alebo spoločenské vedy

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 1.6.2018

Dátový špecialista - hlavný štátny radca (Ref. č.: VK/2018/3569)

, Profil uchádzača: Predpoklady: - vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu - ovládanie štátneho jazyka - bezúhonnosť Zoznam právnych predpisov, prípadne okruh oblastí, ktorých znalosť bude u uchádzačov overovaná v rámci výberového konania: - zákon ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 1.6.2018