Úvod > Ponuka práce > Štátna správa, samospráva

Štátna správa, samospráva - Bratislavský región - informačný portál

Referent Oddelenia posudkových činností

odbor sociálna práca , - pracovný pomer je na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky, Vašu žiadosť/motivačný list a štruktúrovaný životopis prosím zašlite na adresu: melania.durdovanska@region-bsk.sk do 20. 03. 2018. Pokiaľ vyhovujete profilu hľadanej pozície, budeme Vás ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 13.3.2018

Referent Oddelenia stratégie a územného rozvoja - regionalista

, - pracovný pomer je na dobu určitú 1 rok s možným predĺžením na dobu neurčitú, Vašu žiadosť/motivačný list, životopis prosím zašlite na adresu: melania.durdovanska@region-bsk.sk do 23.03.2018 (piatok). Pokiaľ vyhovujete profilu hľadanej pozície, budeme Vás kontaktovať elektronicky a pozveme Vás ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 13.3.2018

Samostatný odborný referent

prírodovedecká fakulta alebo technické alebo ekonomické , Písomnú žiadosť a štruktúrovaný životopis zasielajte mailom na adresu: olz@udzs-sk.sk v termíne do 12.4.2018. Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom. Oslovení budú len vybraní uchádzači.

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 13.3.2018

Odborný radca na Odbore preventívneho pracovného lekárstva

, Štátnozamestnanecké miesto nie je vhodné pre absolventa.

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 12.3.2018

Samostatný odborný referent v oddelení správy komunikácií

záhradná architektúra, krajinné inžinierstvo, krajinné plánovanie, lesníctvo, arboristika, záhradníctvo, dendrológia , Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 2. Životopis. 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. (aj kurzy – napr. arboristický ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 10.3.2018

Trainee program pre študentov VŠ na Oddelení informačných technológií

informačné technológie , Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 2. Životopis v slovenskom jazyku. 3. Potvrdenie o návšteve školy. 4. Motivačný list. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným ...

 • Pracovný pomer: Študentská prax
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 10.3.2018

Supervízor/Supervízorka v národnom projekte NP PVSSKIKÚ

, Miesto výkonu práce: - východné a stredné územie Slovenskej republiky Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti: Verejná správa Ponúkaný plat: - motivujúce platové ohodnotenie Termín nástupu: - apríl 2018 Informácie o výberovom konaní: Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku do ...

 • Pracovný pomer: Študentská prax
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 10.3.2018

Trainee program pre študentov VŠ v Sekcii dopravy /OVD/

dopravné zameranie , Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 2. Životopis v slovenskom jazyku. 3. Potvrdenie o návšteve školy. 4. Motivačný list. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným ...

 • Pracovný pomer: Študentská prax
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 5.3.2018

Referent investícií a dopravy

stavebníctvo , Oslovení a vyrozumení budú iba uchádzači pozvaní na osobný pohovor.

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 3.3.2018

Hlavný štátny radca - Kancelária úradu - výberové konanie (Ref. č.: VK/2018/1290)

, Dátum vyhlásenia výberového konania: 22.02.2018. Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 14.03.2018. Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislavský kraj
Dátum pridania: 28.2.2018

Trainee program pre študentov VŠ v Sekcii právnych činností

právnické , Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 2. Životopis v slovenskom jazyku. 3. Potvrdenie o návšteve školy. 4. Motivačný list. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a ...

 • Pracovný pomer: Študentská prax
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 28.2.2018

Trainee program pre študentov VŠ v Sekcii správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností /OSC - OSK/

technické, dopravné, dopravné stavby , Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 2. Životopis v slovenskom jazyku. 3. Potvrdenie o návšteve školy. 4. Motivačný list. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s ...

 • Pracovný pomer: Študentská prax
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 28.2.2018

Trainee program pre študentov VŠ v Sekcii sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu

kulturológia, sociálna práca, pedagogika, psychológia, marketing a manažment, archívnictvo, knihovníctvo a dejiny , Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 2. Životopis v slovenskom jazyku. 3. Potvrdenie o návšteve školy. 4. Motivačný list. Žiadosti ...

 • Pracovný pomer: Študentská prax
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 28.2.2018

Trainee program pre študentov VŠ v Sekcii územného plánovania 1

urbanizmus, architektúra, krajinná tvorba, priestorové plánovanie , Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 2. Životopis v slovenskom jazyku. 3. Potvrdenie o návšteve školy. 4. Motivačný list. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi ...

 • Pracovný pomer: Študentská prax
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 28.2.2018

Trainee program pre študentov VŠ v Útvare hlavnej architektky

urbanizmus, architektúra, krajinná architektúra, dizajn , Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 2. Životopis v slovenskom jazyku. 3. Potvrdenie o návšteve školy. 4. Motivačný list. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v ...

 • Pracovný pomer: Študentská prax
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 28.2.2018

Samostatný odborný referent referátu cestného správneho orgánu v oddelení dopravy

právnické , Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 2. Životopis. 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. 4. Výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 26.2.2018

Samostatný odborný referent referátu technických činností a špeciálneho stavebného úradu v oddelení dopravy

stavebníctvo, resp. právo , Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 2. Životopis. 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. 4. Výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 26.2.2018

Hlavný štátny radca v oblasti legislatívy

právo alebo bezpečnostné služby , Výberové konanie je vyhlásené na stránke www.slovensko.sk, v časti - Výberové konania v nasledujúcom znení: Identifikátor výberového konania VK/2018/1060 Služobný úrad Dopravný úrad Sídlo služobného úradu Letisko M. R. Štefánika . Bratislava - mestská časť ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 26.2.2018

Štátny radca v oblasti verejného obstarávania

, Výberové konanie je vyhlásené na stránke www.slovensko.sk, v časti - Výberové konania nasledovne: Identifikátor výberového konania VK/2018/1058 Služobný úrad Dopravný úrad Sídlo služobného úradu Letisko M. R. Štefánika . Bratislava - mestská časť Ružinov 82305 Druh výberoveho konania ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 26.2.2018

Hlavný štátny radca - vedúci odboru letísk a stavieb

, Výberové konanie je vyhlásené na stránke www.slovensko.sk v časti "Výberové konania" v nasledujúcom znení. Identifikátor výberového konania VK/2018/1221 Služobný úrad Dopravný úrad Sídlo služobného úradu Letisko M. R. Štefánika . Bratislava - mestská časť Ružinov 82305 Druh výberoveho ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 26.2.2018