Úvod > Ponuka práce > Štátna správa, samospráva

Štátna správa, samospráva - Bratislavský región - informačný portál

Referent oddelenia predaja

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 18.1.2018

Hlavný referent - asistent

, - životopis v slovenskom jazyku - motivačný list - bližšie informácie na stránke MS SR - informácie o požadovaných dokladoch sú uvedené na stránke MS SR

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 16.1.2018

Asistent/ pracovník sekretariátu starostu (zastupovanie počas PN)

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 12.1.2018

Finančný manažér riadiaceho orgánu PS INTERACT III

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 9.1.2018

Referent oddelenia zahraničného obchodu

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 9.1.2018

Štátny radca odboru technickej regulácie, stála štátna služba (Ref. č.: VK/2018/97)

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 9.1.2018

Vedúci odboru životného prostredia

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 5.1.2018

Vedúci odboru územného plánu, regionálneho rozvoja a dopravy

, Zoznam požadovaných dokladov: • prihláška do výberového konania s označením „Výberové konanie vedúci odboru životného prostredia MČ Bratislava-Ružinov“ • overené kópie dokladov o vzdelaní • profesijný životopis • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace • písomný súhlas so spracovaním ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 5.1.2018

Odborný referent pre oblasť skúšobníctva

, Pre zaradenie do výberového konania je potrebné sa prihlásiť cez portál www.slovensko.sk. Bližšie informácie na: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/3856

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 5.1.2018

Štátny radca v odbore legislatívy

Právo , Pre zaradenie do výberového konania je potrebné sa prihlásiť cez portál www.slovensko. sk. Bližšie informácie na: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/3855

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 5.1.2018

Referent odboru zdravotníctva ( oddelenie farmácie) a farmaceut

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 3.1.2018

Štátny radca (Ref. č.: VK/2017/3530)

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 20.12.2017

Hlavný štátny radca v odbore mediálneho práva a audiovízie v sekcii médií, audiovízie a autorského práva - vonkajšie VK - zastupovanie počas MD, RD.

, Plné znenie výberového konania nájdete na stránke https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/3387. Dôležité upozornenie! Na prihlásenie do výberového konania nestačí zaslať životopis, treba si pozorne prečítať celé zadanie výberového konania.

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 9.12.2017

Referent pre verejné obstarávanie

ekonomický. právny, technický , Žiadosť o prijatie a životopis zasielajte na jurcovicova@snm.sk. V žiadosti je potrebné vyjadriť súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania. V prípade, že Vás v priebehu nasledujúcich dní nebudeme kontaktovať, bol oslovený iný kandidát, ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 9.12.2017

Samostatný odborný referent v oddelení usmerňovania investičnej činnosti

architektúra a územné plánovanie; stavebná fakulta , Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 2. Životopis. 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. 4. Výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 8.12.2017

Samostaný odborný referent komunikácie

žurnalistika alebo masmediálna komunikácia , Zoznam požadovaných dokladov: - žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu - štruktúrovaný životopis - kópia dokladu o vzdelaní Dátum a miesto podania žiadosti: Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Malacky
Dátum pridania: 1.12.2017

Štátny radca odboru ekonomiky a správy, stála štátna služba (Ref. č.: VK/2017/2903)

, Zoznam požadovaných dokumentov: a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania b. Profesijný štruktúrovaný životopis c. Motivačný list d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania f. Čestné vyhlásenie o ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 22.11.2017

Vedúci oddelenia školstva

, Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava V zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie miesta VEDÚCI ODDELENIA ŠKOLSTVA Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 21.11.2017

Hlavný štátny radca v odbore mediálneho práva a audiovízie v sekcii médií, audiovízie a autorského práva.

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 15.11.2017

Štátny radca v oddelení dotácií v odbore projektového riadenia a dotácií.

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 15.11.2017